Tài sản thực, giá trị thực. Tạo lập các giá trị thịnh vượng.

Lịch Sử Công Ty

Lịch sử công ty chúng tôi

Chúng tôi vẫn đúng với những nguyên tắc mà công ty của chúng tôi được thành lập hơn một trăm năm trước: cung cấp dịch vụ cao cấp cho khách hàng, an toàn đầu tiên, tạo cơ hội cho nhân viên, cung cấp công việc đặc biệt, bồi dưỡng đổi mới, hành động với tính toàn vẹn và tăng cường cộng đồng. Những nguyên lý hợp nhất chúng tôi như một công ty, và hướng dẫn mọi khía cạnh của kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi là một chuyên gia hàng đầu làm việc với khách hàng, cộng đồng và đồng nghiệp để phát triển và thực hiện các giải pháp sáng tạo cho khách hàng.

2015
Year

I360 COMPANY LIMITED

Công ty i360 được hình thành trong giai đoạn lĩnh vực phát triển thương mại điện tử phát triển không ngừng ở Việt Nam. Khách hàng là trung tâm, Chuyên nghiệp và Sáng tạo trong công việc, Thân thiện và luôn luôn hướng đến tương lai. Để thành công và phát triển bền vững.

2018
Year

PHAT LOC TRADING REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Phát Lộc là một doanh nghiệp trẻ hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với khát vọng và hoài bão lớn, bằng sự năng động, chuyên nghiệp cùng định hướng kinh doanh phù hợp, sáng tạo, đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn hệ thống.